Presse

For alle spørsmål, kontakt:

Torill Faleide
Kommunikasjonssjef
Mobil 90 738527
torill.faleide@fordefestival.no

Hilde Bjørkum
Direktør
Mobil 90 91 99 33
hilde.bjorkum@fordefestival.no

Presseakkreditering

Datoen for Førdefestivalen 2016 er: 6. - 10. juli

Bruk akkrediteringsskjemaet under for å søkje akkreditering. Søknadar vert behandla fortløpande. Siste frist for å søkje om akkreditering er 1. juli. Det er alltid ein fordel å vere tidleg ute, mellom anna med tanke på hotellovernatting.

NB! Pressa må sjølv ordne med overnatting under festivalen, men dersom nokon har vanskar med å skaffe hotellrom eller annan overnatting, vil vi gjerne at de tek kontakt med oss på 46 90 50 10.  

Pressefoto i Dropbox

Pressefoto vert gjort tilgjengeleg gjennom Dropbox, både før, under og etter festivalen. Ta kontakt med kommunikasjonssjef Torill Faleide, for å få tilgang. NB! Hugs at du kopierer bileta frå dropboxen, slik at andre også kan få nytta dei. 

Festivalen vil ha fleire profesjonelle fotografar i aksjon under festivalen, som syter for aktuelle bilete frå alt som skjer på festivalen. Det vil også vere mogleg å gjere avtalar med fotografane dersom det er ønskjeleg. Vi legg inn kontaktinformasjon når det nærmar seg.

Presseinformasjon

Følgjande informasjon vert sendt til akkreditert presse seinast måndag i festivalveka:

  • liste over artistkontaktar
  • liste over festivalfotografar
  • liste over kurs og kursarenaer
  • informasjon om fotografering
  • liste over akkreditert norsk og internasjonal presse

Presseakkrediteringa (armband) må hentast på billettkontoret i underetasjen på Førdehuset. Dette kan skje frå tysdagen i festivalveka (veke 27)

Apply for a press accreditation/Søk om akkreditering

Specify dates or all days