ARTIST PROPOSAL?

If you want to propose an artist for the festival, please send information on this address: artistproposal@fordefestival.noAs we receive thousands of proposals per year, we don’t have the capacity to answer all proposers, sorry! Artists who are considered for the summer’s festival, will be contacted before end of January. Thank you for your interest in our festival!

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Kontor i 2. etg i Førdehuset.
Besøksadresse: Angedalsvegen 5, Førde.
Postadresse: Postboks 395, 6802 Førde

Tlf.:  46 90 50 10 

Web: www.fordefestival.no
E-post: info@fordefestival.no

Administrasjonen

Direktør:

Hilde Bjørkum
hilde.bjorkum@fordefestival.no
Mobil: +47 90 91 99 33

Kommunikasjonssjef:

Torill G. Faleide
torill.faleide@fordefestival.no
Mobil: +47 90 73 85 27

Arrangementssjef:

Sølvi Lien 
solvi.lien@fordefestival.no

Mobil: +47 41 69 23 78

Festivalmedarbeidar (20% stilling): 

Ingrid Andersen Heieren
ingrid@fordefestival.no

Mobil: +47 95 82 62 37

 

Økonomi- og administrasjonssjef:

Lene Grande
lene.grande@fordefestival.no
mobil: +47 90 61 12 23

Kommunikasjonssjef:

Torill G. Faleide
torill.faleide@fordefestival.no
Mobil: +47 90 73 85 27

Kontormedarbeidar/ billettansvarleg:

Fride H. Haugen
fride.haugen@fordefestival.no

Mobil: +47 97 50 33 11

Spele på?

Har du artistforslag, er du velkomen til å sende informasjon til artistproposal@fordefestival.no. Beste periode for å sendeartistforslag er frå september til desember. På grunn av svært stor pågang, har vi dessverre ikkje kapasitet til å svare alle!  Vi vil kontakte artistar som er aktuelle for sommarens festival før utgangen av januar. Mange takk for interessa!

Stand på festivalen?

Dei som ønskjer å leige stand ved Førdehuset (hovudarena) under festivalen, kan sende ein epost til:

fride.haugen@fordefestival.no,

eller ringe Fride Haugen på
tlf. 46 90 50 10.

For standplass i Førde Sentrum, kontakt Servicetorget, Førde kommune tlf. 57 72 20 00

Reiseinformasjon

Kart